slider1 slider8 slider19 slider6 slider4 slider3 slider2 slider5
"Engelsiz Doğa" Projesi Sitesine Hoşgeldiniz

Web Sitemizde Avrupa Birliği tarafından desteklenen 2016-1-TR01-KA104-028517 numaralı projenin yaygınlaştırılması için hizmet vermektedir. 

Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler, Erasmus+ projesi kapsamında yapılan çalışmaları göstermenin bir yoludur. Katılımcı kurum/kuruluşların ötesinde sonuçların, öğrenilen derslerin, çıktıların ve bulguların paylaşımı, daha geniş bir topluluğun AB hibesi almış bir çalışmadan yararlanmasını sağlayacaktır. Bu paylaşım ayrıca Program ve politikalar arasındaki bağa büyük önem atfeden Erasmus+ hedeflerine yönelik kurum/kuruluş çabalarını teşvik edecektir. Bu nedenle, web sitemiz hizmetine başlamıştır. 

DOĞA ve ENGELLİLİK

Doğanın insan sağlığı üzerine etkisi hakkında bazı araştırmacılar; Kentlerde yaşamanın insan doğasına aykırı olduğunu, insanın doğası gereği doğa ile iç içe olması gerektiğini ve hastalıkların temel kaynağının da kentlerde yaşamdan kaynaklandığını savunur (Özgüner, 2004; Aksu ve Demirel., 2012). Bitki ve insan arasındaki sıkı ilişki, tohumun besine dönüştürülmesi ile başlamıştır. Bitkilerin tıbbi amaçlı kullanılmasının kökeni ise eski çağlara kadar uzanır. Ancak doğada bulunma ve doğada yapılan her türlü aktivite içinde pasif ya da aktif olarak yer almanın insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri pek çok araştırma ile ispat edilmiştir. Bazı özel peyzaj düzenlemelerinin insanların daha rahat ve iyi olmalarını desteklediği araştırmalarla ispatlanmıştır (Kaplan ve Kaplan, 1989). Doğal çevrenin ve bitkilerin insan sağlığı üzerine olan etkileri, insan sağlığı ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi tanımlayarak başlayan araştırmalar (Ulrich vd., 1991), doğal peyzajın insan psikoloji üzerindeki etkilerini (Nicholson, 2003) ve stres yönetimi ve rahatlama da doğal çevrenin etkileri inceleyen araştırmacıları farklı çiçek renklerinin insanda fiziksel ve psikolojik etkilerinin saptanması üzerine yapılan araştırmalar izlemiştir (Chang, 2002). 20. yüzyıl başlarında hastanelerde bitki ve doğal alanların iyileştirme etkileri moral iyileştirme akımı ile yaygınlaşmış ve hastane bahçeleri hastaların iyileşme sürecine katkı sağlamak amacı ile özel olarak ele alınmıştır. Bitkilerin, bireyler üzerinde sakinleştirici ve ağrı kesici etkisi de bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır (Söderback vd., 2004). 

Bütün burada bahsedilen ve ayrıca burada yazılamayan birçok çalışmada da doğanın insanlar üzerindeki pozitif etkisi ortaya konmaktadır. Son yıllarda doğanın bu yapıcı gücü eğitimle birleştirilerek ortaya doğa temalı eğitimler çıkmıştır. Bu eğitimler ile engelli bireylerin doğada doğayı bir laboratuvar gibi kullanarak ve uygulayarak burada cereyan eden olayları daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. 

Projenin amacı ev sahibi kurum eğitmenlerinin kurumumuz eğitmenleri tarafından engelli grupları ile doğada nasıl bir etkileşim içinde olabileceklerinin ve hangi etkinlikleri yapabileceklerinin öğretilmesidir. Bu bağlamda projenin hedefleri; engellilerle doğada yapılacak etkinlikler için vizyon kazandırmak; özel eğitim alanında yer alan engel gruplarını tanıtmak; doğa bilimleri ve arazi kamp çalışmalarında uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak; özel eğitim alanında yapılabilecek doğa etkinlikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler vermek; doğa bilimleri konusunda disiplinler arası düşünme ve sorun çözme yetisi geliştirmeye yönelik katkıda bulunmak; doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili ortak anlayış ve doğaya karşı farkındalık kazandırmaktır.

                                                                      

Engelsiz Doğa

"Engelsiz Doğa" Projesi Sitesine © 2018
Engelsiz Doğa